Ograja na športnem igrišču v Ravnici

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  02. 04. 2024  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci in športniki bi v vasi Ravnica dobili sodobno, varno in stabilno ograjo na športnem igrišču.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev nove panelne ograje in nosilnih stebrov, ker je sedanja dotrajana, strgana in preperela. Poleg ograje bi na vhodu v športni park postavili enokrilna vhodna vrata.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sedanjo ograjo bi odstranili in namestili novo na stebre, ki bi jih vijačili v ograjni temeljni zid.

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel na športnem igrišču v Ravnici, po možnosti v letu 2024 (parcelna številka 111/1, k.o. Ravnica).

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Pridobili bi sodobnejšo in varnejšo ograjo na športnem igrišču v Ravnici.


Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 07. 2024


    Čaka na izvedbo