Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Sami predlagajo projekte in določijo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV
15. 3.-15. 4. 2024

Občanke in občani oddajo predloge projektov med 15. 3. 2024 – 15. 4. 2024. Posamezen predlog projekta mora biti v skladu z navodili, njegova vrednost pa ne sme biti nižja od 2.000 ter višja od 20.000 € (z DDV-jem). Predlog lahko oddate preko spleta ali z obrazcem v sprejemni pisarni Občine, po pošti na Mestna občina Nova Gorica, Participativni proračun, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali na elektronski naslov participativni-proracun@nova-gorica.si.

2

PREGLED PREDLOGOV
15. 4.-31. 5. 2024

Vse oddane predloge pregleda komisija, ki vsak oddan predlog finančno ovrednoti in preveri, če je izvedljiv, skladen z zakonodajo, znotraj območja in časovnice izvajanja participativnega proračuna ter v skladu s pravili glede vrednosti predlogov. Komisija lahko podobne predloge združi.

3

GLASOVANJE
1. 6.-15. 6. 2024

Glasovanje bo izvedeno med 1. 6. 2024 in 15. 6. 2024 preko spleta, na občini ali na sedežu krajevnih skupnosti na določene dneve. Sodeluje lahko vsak občan v občini, ki je dopolnil/-a 15 let. Vsak občan bo lahko glasoval za projektne predloge znotraj območja, ki ga bo sam izbral do kvote, ki je določena za posamezno območje.

4

POTRDITEV REZULTATOV
2024

Po končanem glasovanju bo občina preverila rezultate in razglasila projekte, ki so bili izbrani. Izbrani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2024 – 2026.

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

Vsi zmagovalni projekti bodo vključeni v proračun Mestne občine Nova Gorica in izvedeni v letih 2024 - 2026. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov ter sprotno posodabljanje njihovega statusa.