Postaje za gibalne vaje

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  03. 04. 2024  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S postavitvijo postaj za gibalne vaje bi obogatili ponudbo na kolesarski in pešpoti na relaciji Branik - Prvačina.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev gibalno-vadbenih postaj ob poti, kot so npr. ob trim stezah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na javnih površinah ob tej poti bi se postavilo postaje za gibanje.

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

ob kolesarski in pešpoti, ki poteka preko treh krajevnih skupnosti in sicer Branik, Dornberk in Prvačina.

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Na kolesarski in pešpoti Branik - Prvačina se z leti povečuje obisk kolesarjev, pohodnikov, tekačev, turistov. Pridobili bi dodatno ponudbo za širšo javnost, družine...


Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 07. 2024


    Čaka na izvedbo