Ureditev vaškega jedra - Lokovec

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  11. 04. 2024  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Lokovec postaja priljubljena izletniška točka na Banjški planoti, sledi porušene stavbe bivše trgovine sredi vasi pa kazi izgled kraja. Z ureditvijo vaškega jedra se bo ta prazen, neurejen prostor napolnil z novimi vsebinami. Projekt se nanaša na parcelo k.o. Lokovec, *3/2 in deloma na parcelo 8/7, ki sta v lasti MONG.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V načrtu imamo ureditev vaškega jedra kot informativne točke, prostor srečevanj krajanov in kraj za postanek turistov in naključnih obiskovalcev kraja. Ob grobem podpornem zidu bi bilo potrebno pozidati kamniti zid (zaradi izgleda), ureditev klopi z nadstreškom in postavitev informacijskih tabel. Izgled bodo dopolnjevali kovani elementi, kot nosilci identitete prostora.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobitev idejnega načrta. Pridobitev vseh dovoljenj za poseg. Pozidava kamnitih zidov. Postavitev nadstreška, kovanih elementov in ograj...

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

Lokovec, v letu 2024 in 2025

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Kraj bi dobil privlačno točko za postanek, ki naj bi se v nadaljevanju razširila s postavitvijo muzeja na prostem.


Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 07. 2024


    Čaka na izvedbo