Hišica v Panovcu

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  12. 04. 2024  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Očistiti, urediti hišico v Panovcu. Zato, ker propada že več kot 20 let in je prostor s potencialom, kateri samo potrebuje, da se ga ponovno obnovi in oživi. V tem trenutku, za tuje turiste in dnevne sprehajalce ni ravno vzor.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Generalno čiščenje, beljenje in prva osnovna obnova, dokler se ne začne samovzdrževati z dodatnim virom prihodka. Oddati ponudniku, ki ga ima dejansko namen vzdrževati: čajnica, prostor za pilates, ples, vadbo, predavanja, delavnice, tečaje, srečanja tabornikov in drugih skupin, ki jih povezuje povezanost in stik z naravo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mediji. Prostovoljci. Maksimalno vključenost vseh akterjev. Podpora in sodelovanje. Obveznost najemnika.

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

Hišica v Panovcu, čimprej.

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Dodatna ponudba za mlade in druge: pozitivno, športno naravnane prebivalce, prebivalce, ki so povezani z naravo.


Vrednost projekta: 20000 €

Izvedljiv projekt (samo vzdrževalna dela).  • Datum objave 20. 06. 2024


    Se izvaja

    Projekt bo izveden v letu 2024.