Nadstrešek

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  12. 04. 2024  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato, ker na domu krajanov med zidom in teraso zamaka v spodnje prostore, kjer je mladinska soba in kopalnica in prihaja do škode.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se zgradi nadstrešek. S tem se odpravi nastajanje škode zaradi zamakanja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedel bi se z izgradnjo nadstreška.

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

Projekt se bo izvedel v Gornjem Lokovcu v domu krajanov. Izvedel naj bi se v obdobju 2024 - 2025.

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Odpravilo naj bi se zamakanje v spodnje prostore, ki ga uporabljajo krajani za druženje.


Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 07. 2024


    Čaka na izvedbo