Nakup in namestitev toplotne črpalke

Krajevna skupnost Trnovo Krajevna skupnost Trnovo  –  14. 04. 2024  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Namestitev toplotne črpalke bi rešila problem ogrevanja prostorov, ki so v lasti krajevne skupnosti, saj v njih potekajo tako dopoldanske kot popoldanske aktivnosti in športna vzgoja osnovnošolskih otrok.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z namestitvijo toplotne črpalke bi šlo za dolgotrajnejšo rešitev problema ogrevanja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev obstoječega kotla za kurilno olje in namestitev toplotne črpalke.

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel na Trnovem, pred kurilno sezono 2024/2025.

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Dolgotrajnejša in cenovno ugodnejša rešitev ogrevanja prostorov v lasti KS.Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 07. 2024


    Čaka na izvedbo