Obnova strehe Potarjeve hiše

Egon Egon  –  14. 04. 2024  –  Območje 4
Potarjeva hiša desno od kalone - del zunanjega obzidja nekdanjega gradu Dornberg
Potarjeva hiša desno od kalone - del zunanjega obzidja nekdanjega gradu Dornberg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Tabru se že vrsto let trudimo obnoviti Potarjevo hišo, saj nam manjka tako skupni vaški prostor kot tudi prostor, ki omogoča podporo pri izvedbi kulturnih in drugih prireditev v vasi kot so Glasbeni večeri Tabor, degustacije lokalnih ponudnikov, Pohod dveh gradov Rihemberk - Dornberg in drugih. Potarjeva hiša je tudi del zunanjega obzidja nekdanjega gradu Dornberg. Sanacija strehe drugega dela stavbe je nujna, da preprečimo propad tega bisera.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se sanira streha na Potarjevi hiši. Trenutna streha zamaka, zato notranji prostori niso varni za uporabo. S tem bi pridobili pomemben podporni prostor pri izvedbi že navedenih prireditev in hkrati zaščitili hišo, ki je del zunanjega grajskega obzidja in tudi naselbinske kulturne dediščine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za sanacijo strehe je potrebno zamenjati planete, letve, korce, hidroizolacijo, kleparske obrobe ter druga potrebna pomožna dela, vse v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

Hiša stoji na parc. št. 6340/1, k.o. Dornberk. Predlagamo, da se projekt izvede do konca leta 2024 ali pred Glasbenimi večeri Tabor 2025, ki bodo del EPK GO!2025.

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Trenutno v vasi nimamo nobenega skupnega prostora. Sanacija strehe bi odprla nove možnosti za nadaljnji razvoj in kvaliteto javnega življenja na vasi, hkrati pa bo preprečila propadanje naselbinske dediščine.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 07. 2024


    Čaka na izvedbo