SANACIJA VARNOSTNE PODLAGE POD OTROŠKIMI IGRALI IN DODATNO IGRALO

Bogdan Bogdan  –  14. 04. 2024  –  Območje 5
otroško igrišče s peskom
otroško igrišče s peskom

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob izgradnji Doma krajanov je bilo zgrajeno tudi otroško igrišče z igrali. Igrišče je zelo obiskano in lepo služi svojemu namenu. Veliko staršev pride z malčki in malo večjimi otroki, ki se igrajo, zabavajo, razvijajo spretnosti in motoriko. Pri igri je na prvem mestu varnost otrok, da ne pride do poškodb. Igrala ustrezajo varnostnim standardom, ne moremo pa trditi, da je peščena podlaga pod igrali varna kot bi morala biti. Pesek granulacije cca 10mm se vsled hoje in skakanja izrine izpod najnevarnejših mest za padec otroka. Npr. pod plezalno mrežo in plezalno vrvjo višine 2m je plast peska namesto varnih 10 cm debela le centimeter ali dva ali pa je sploh ni. Padec otroka z višine 2m na trdo podlago brez absorpcije je lahko usoden. Druga nevarnost, ki jo povzroča pesek z otroškega igrišča je, da se z lahkoto raznaša na pohodno pot in ploščad pred domom zgrajeno iz betonskih tlakovcev. Zrna peska na trdi podlagi tlakovcev so nevarna za zdrs in posledično padec, zlasti starejših krajanov, ko pridejo na prireditve v Dom.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se peščena podlaga pod igrali zamenja s podlogo proti poškodbam iz gume debeline 80 mm kjer je nevarnost padca z višine 2m in s podlogo proti poškodbam iz gume debeline 45mm vsa ostala površina, ki varuje pri padcu z višine 1,5m. Podrobno opisano v priloženi ponudbi. Poleg predpisanega obveznega varovanja pred padci, bo z novo podlago otroškega igrišča odpravljen raztros peska na pohodno pot in ploščad pred domom. Dodali bi še eno igralo po strokovnem izboru iz ponudbe, za katero je še dovolj prostora na otroškem igrišču. Predlagamo tudi zamenjavo peska na predelu med pohodno potjo in parkiriščem , ki se prav tako raztrosa po pohodni poti in parkirišču in predstavlja nevarnost za zdrs in padec.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zamenjavo peščene podlage pod igrali s podlogo proti poškodbam iz gume in namestitev dodatnega igrala bi izvedel strokovno usposobljen in certificiran izvajalec. Zamenjavo peska s travnato podlago med pohodno potjo in parkiriščem bi izvedel obrtnik in krajani s prostovoljnim delom. Nabava materiala in artiklov iz priloženih ponudb po izbranih pozicijah, ki so zajete v projektu ocenjeno na vrednost maksimalno 20.000 EUR bi izvedli s pomočjo participativnega proračuna MONG 2024-2026.

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

Projekt se bo izvajal v KS Osek-Vitovlje ob Domu krajanov v Oseku, čim prej, najbolje, če je mogoče že v letu 2024.

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Po izvedbi projekta bo zagotovljena ustrezna varnost otrok na igralih in varnost obiskovalcev Doma krajanov pri hoji po poti do doma in na ploščadi pred Domom.Dokumenti (2)


Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 07. 2024


    Čaka na izvedbo