Ureditev okolice športnega igrišča v Vitovljah ter nabava opreme za druženje

Anej Peršič Anej Peršič  –  14. 04. 2024  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vitovlje postajajo vse bolj priljubljena destinacija za pohodnike, razna druženja, prireditve, aktivnosti na športnem igrišču, druženju mladine itd. Predlog je ureditev okolice z vidika varnosti in udobja obiskovalcev ter nabava razne opreme za lažjo organizacijo druženj in dogodkov v naši krajevni skupnosti in širše. Označitev parkirnih mest.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev manjkajoče ograje neposredno ob otroških igralih, kjer je kamniti zid višine cca 80 - 100 cm nevaren za padec in poškodbo otrok. Varnostno oblazinjenje betonskega zidu, ki ločuje igrišče z otroškimi igrali. Postavitev fitnes opreme na prostem ob otroških igralih. Možnost nadgradnje otroških igral. Postavitev pitnika. Možnost večmesečnega najema kemičnih sanitarij za pohodnike. Postavitev klopi ter miz v parku ob športnem igrišču. Nakup razne dodatne opreme za namen druženja in lažjo organizacijo prireditev. Table za označevanje parkirnih prostorov ter fizične ovire za preprečevanje parkiranja vozil na neprimernih mestih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbor izvajalca za nadgradnjo igral, postavitev fitnesa na prostem, postavitev omenjene varnostne ograje in zaščite na zidu med igriščem ter igrali. Nakup in postavitev neprenosljivih klopi in miz. Nakup korita (pitnika) in postavitev. Nakup razne opreme za namen druženja in prireditev. Nabava označevalnih tabel za parkirne prostore ter fizičnih ovir za preprečevanje parkiranja vozil na neprimernih mestih. Izbor ponudnika kemičnih sanitarij za večmesečni najem, oziroma nakup le-teh.

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

Jesen 2024 - pomlad 2025 VITOVLJE - Športno igrišče

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

Uporaba samega igrišča ter celotnega prostora bi bila varnejša. Večje udobje za vse turiste in uporabnike prostora. Dodatna vzpodbuda za druženje za mlajše generacije. Urejenost parkirnih mest in izogib nevšečnostim ki se dogajajo na privatnih parcelah. Ustvarjanje pogojev za gospodarski razvoj kraja na omenjenem prostoru in rast prepoznavnosti kraja. Vzpodbuda mladine ter ostalih prebivalcev k športni aktivnosti. Nabava razne opreme in možnost izposoje tudi sosednjim društvom ter krajevnim skupnostim.Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 20. 06. 2024


    Čaka na izvedbo

    Projekt bo izveden v letu 2024.

  • Datum objave 03. 07. 2024


    Se izvaja