Tri turistično informacijske table in kažipotna tabla v Prvačini

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  15. 04. 2024  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prvačina je bila prvič omenjena pred 725 leti. Ima bogato zgodovino. V času narodnega prebujenja je imela eno prvih čitalnic (1869). Tukaj je bil najmočnejši pojav aleksandrinstva, zato je v kraju tudi muzej Hiša Aleksandrink. V Prvačini je bilo ustanovljeno prvo društvo Sokol na Goriškem, Sokolski dom je bil zgrajen že leta 1911. Leta 1902 je bila skozi kraj speljana prva zasebna železniška proga v Habsburški monarhiji (Gorica - Ajdovščina), pozneje, z odprtjem Bohinjske proge je postala pomembno železniško križišče. Kraj ima cerkev sv. Andreja iz 16. stoletja, ima zaščiten drevored platan ter ostale znamenitosti. Je relativno velik kraj. Skozi Prvačino vodi tudi nova kolesarska pot Vipava - Miren. Zato je nujno, da se v kraju, na vsaj treh mestih postavi turistično-informacijska tabla. Kraj še nima takšne table, zato se številni obiskovalci (kolesarji, pohodniki, obiskovalci Hiše Aleksandrink) sprašujejo, kje se sploh nahajajo, kakšne so znamenitosti, zgodovina kraja. Na glavnem križišču v kraju (nasproti Mercatorja) predlagam postavitev tudi kažipotne table. Ob prihodu v kraj je na glavnem križišču marsikdo zmeden. Ne ve, kam bi zavil, levo, desno ali naravnost v hrib. Zato je nujna postavitev kažipotne table, kjer bo označeno - levo: Sokolski dom, telovadnica, igrišče, vrtec, KS, mesnica,...; desno - zaščiten drevored, pokopališče, pokopališče 1. sv. vojne, cerkev sv. Andreja, Hiša Aleksandrink, Železniška postaja ....; naravnost-šola, staro vaško jedro (Britof), zaselek Ležniva pot. Glede na celovit razvoj destinacije Vipavska dolina v zadnjem obdobju je nujno postaviti predlagane table. S tem bi vsem obiskovalcem, domačinom (v Prvačini so bili v zadnjem času zgrajeni 4 stanovanjski bloki, tako da mnogi stanovalci prihajajo iz drugih krajev in Prvačine sploh ne poznajo), tudi šolarjem ponudili dodano vrednost - predstavili bi identiteto kraja, ki je sedaj zakrita.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev treh turistično-informacijskih tabel, z zemljevidom in opisom glavnih znamenitosti ter zgodovine, v slovenskem in angleškem jeziku. Table naj bodo postavljene: 1.) na zidu nasproti Mercatorja, tam kjer so sedaj kontejnerji. Slednje je potrebno nujno umakniti, saj je tam glavno križišče v kraju. Kontejnerji in sedanja neurejenost križišča ne predstavlja lepega ogledala urejenosti kraja. Z drugimi besedami, tam postavljeni kontejnerji so slaba podoba kraja. Menim, da je dovolj preostalih ekoloških otrokov v kraju, da tistega kraj ne potrebuje. 2.) na fasadi Sokolskega doma - to je glavna točka dogajanja v kraju, poleg so prostori KS Prvačina, nedaleč stran je vrtec, telovadnica, prireditveni prostor, športno igrišče. 3.) nekje na območju trga pred cerkvijo - morda pri hiši Aleksandrink, ki je sedaj največja znamenitost kraja. Poleg tega naj se na glavnem križišču (na zidu nasproti Mercatorja) postavi tudi kažipotno tablo, z usmeritvami k znamenitostim in ustanovam.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je izdelati koncept tabel (tu sodelovati z Zavodom za turizem) in domačini ter table postaviti.

Kje in kdaj konkretno naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede čimprej, saj se spodnja Vipavska dolina nenehno razvija. Odprta je nova kolesarska pot Vipava - Miren, ki vodi skozi kraj Prvačina, v bližnjih krajih je veliko turističnih namestitev (npr. apartmaji, kamp v Zaloščah), tako da je domačih in tujih obiskovalcev vse več. Slednji pa nujno potrebujejo informacije, kje se nahajajo in kaj lahko v kraju vidijo.

Kaj naj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

O kraju Prvačina sedaj skoraj nihče nič ne ve, razen nekaj (starejših) domačinov. Kraj ima bogato in raznoliko zgodovino, bogato kulturno dediščino. S Hišo Aleksandrink in novo kolesarsko potjo Vipava - Miren je pridobil na dodani vrednosti, To je potrebno nujno nadgraditi s predlaganimi informacijskimi tablami, da bodo vsi obiskovalci vedeli sploh, kam so prišli in si kraj zapomnili. Sedaj je predvsem glavno križišče v kraju popolnoma neurejeno. Obiskovalca najprej pričakajo kontejnerji, potem obstane na glavnem križišču, ker ne ve, kje se kaj nahaja (npr., daje Hiša Aleksandrink, drevored in cerkev desno, Sokolski dom, telovadnica,... pa levo). To je potrebno nujno urediti.


Vrednost projekta: 7500 €

Izvedljivo v obsegu predlaganih sredstev.  • Datum objave 03. 07. 2024


    Čaka na izvedbo