Most/križišče pri veterinarskem zavodu

admin Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 1
Most-krizisce_veterina__210811_103540.jpg
Most-krizisce_veterina__210811_103540.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križišče pri veterinarskem zavodu v katerem se priključuje cesta iz pavšičevega naselja predstavlja prebivalcem vsakodnevni stres. Na prvem mestu, zaradi nepreglednosti v obe smeri, pri čemer nimaš pregleda dokler ne zapelješ z vozilom globoko v križišče, na drugem mestu pa zaradi izjemno težkega zavijanja na desno, pri čemer je potrebno z vozilom v skrajno levi del vozišča. Zavijanje je izjemno ostro, dodatno je oteženo še z ožino mostu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam namestitev ogledal, ki bi poskrbeli za pregled tako v desno in levo stran. Povečala se bo varnost, ker v preteklosti so že bili trki vozil.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo namestiti ogledala.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mikrolokacija; križišče  pri veterinarskem zavodu, kjer se ob potoku priključi cesta iz pavšičevega naselja.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.Vrednost projekta: 2000 €  • Datum objave 03. 04. 2024


    Izveden