Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju

admin Anonimno oddan predlog  –  18. 12. 2020  –  Območje 3
Igrisce_Grgar.jpg
Igrisce_Grgar.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfalt na igrišču ob podružnični šoli v Grgarju je dotrajan. Na večih mestih so prisotne luknje, ki predstavljajo nevarnost za poškodbe. To igrišče v dopoldanskem času vsakodnevno uporabljajo učenci omenjene šole, popoldne pa se naj tej površini rekreira mnogo krajanov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltno preplastitev igrišča. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbrati ustreznega izvajalca, ki bi ta dela izvedel.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Igrišče ob podružnični osnovni šoli v Grgarju

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 04. 2024


    Izveden