Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za Kuk)

admin Anonimno oddan predlog  –  22. 12. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nepreglednost prihoda iz JP787103 na LC284011.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

na LC 284011 in JP787103

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

ČimprejVrednost projekta: 1000 €  • Datum objave 03. 04. 2024


    Izveden