e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom

admin Anonimno oddan predlog  –  17. 12. 2020  –  Območje 4
Parkirisce_Tabor_v_delu.jpg
Parkirisce_Tabor_v_delu.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Tabor je srednjeveška spomeniško zaščitena vas, ki zaradi svoje ujetosti znotraj grajskega obzidja in ozkih gas trenutno nima parkirišča za obiskovalce. Parkirišče bi tako postalo odlična izhodiščna točka za ogled Tabra ter sprehajalnih in kolesarskih poti – tudi »Pot dveh gradov od Rihemberka do Dornberga«, ki pelje čez Pedrovo. Naše čudovito podeželje je naša prednost in na parkirišču želimo postaviti tudi sodobno polnilno postajo za e-kolesa in avtomobile. Električna kolesa omogočajo osvajanje in spoznavanje vseh zanimivih točk in turističnih kmetij v naši bližini, tudi tistim, ki vožnje s klasičnim kolesom ne bi zmogli.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

S postavitvijo parkirišča bi obiskovalcem omogočili lažji dostop do Tabra, nekdanjega gradu Dornberg, ki je danes tudi prizorišče mnogih kulturnih prireditev. S postavitvijo elektro polnilne postaje želimo podpreti hitro razvijajoči se turizem na podeželju in kolesarski turizem, saj pomeni trajnostno in ekološko rešitev hkrati pa omogoča prijetno sobivanje lokalnih prebivalcev in obiskovalcev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za pridobitev potrebnega prostora za parkirišče je potrebno zgraditi kamnit podporni zid (pridobitev enostavnega gradbenega dovoljena), postaviti elektro polnilno postajo za kolesa in avtomobile  (elektro soglasje) ter hortikulturno urediti okolico parkirišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal na parc. št. 6468/5  k.o. 2335 Dornberk in  parc. št. 7981 k.o. 2335 Dornberk. Obe parceli sta v lasti Mestne občine Nova Gorica.  

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V drugi polovici leta 2021.Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 04. 2024


    Se izvaja