Sončna ura v centru Nove Gorice

admin Anonimno oddan predlog  –  11. 12. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagatelj Miran Tratnik

Profesor fizike na Gimnaziji Nova Gorica s skupino dijakov predlagamo, da bi na Bevkovem trgu v Novi Gorici postavili sončno uro. Gre za projekt, pri katerem bi dijaki prispevali k izgledu mestnega središča. Sončna ura ni le okras mesta, pač pa spominja na soodvisnost človeka in narave. Sodelovanje dijakov v projektu na temo naravoslovja krepi zavedanje o pomenu naravoslovnih in tehniških ved.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na Bevkovem trgu bi postavili sončno uro.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Profesor in morda zunanji mentor bi vodili skupino dijakov pri načrtovanju sončne ure. Pridobiti bi bilo treba dovoljenje za postavitev sončne ure. Izvedbo postavitve bi zaupali podjetnikom.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sončna ura bi bila postavljena na Bevkovem trgu. Načrtovanje bi potekalo na Gimnaziji Nova Gorica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Načrtovanje bi trajalo nekaj mesecev, postavitev še nadaljnji mesec ali dva. Projekt se lahko zaključi najkasneje v enem letu.Vrednost projekta: 2000 €  • Datum objave 03. 04. 2024


    Se izvaja