Obnova podpornega kamnitega zidu v grajskem vrtu Ozeljan

admin Anonimno oddan predlog  –  12. 12. 2020  –  Območje 5
Ozelja_zid.jpg
Ozelja_zid.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z ureditvijo kamnitega zidu, ki se ruši, gre za ohranjanje zgodovinske in kulturne dediščine celotnega grajskega obmnočja. Zid je podpora pešpoti, ki se je uredila v 1. delu projekta participativni proračun. Nahaja se ob povezovalni poti med parkiriščem in grajskim vrtom, pod baliniščem. Predlog in projekt bo omogočil večjo varnost otrok in mimoidočih pred nesrečo, omogočil bo trdnejši zid, kar bo preprečilo plaz iz zgornjega dela, kjer je pot ter lepši izgled okolja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kamniti zid se nahaja pod baliniščem ob vhodu v grajski vrt Ozeljan, pod peš potjo. Je zelo dotrajan in se ruši, kar lahko vpliva na posutje celotne poti nad njim ob večjih padavinah. Obnova zidu je potrebna v stilu, ki ne spreminja ročno delanega zidu in stila okolja. Neposredno ob zidu se bodo urejala otroška igrala, zato je sama obnova še toliko večjega pomena. Otroška igrala so težko pričakovani projekt v kraju, tam se bodo zbirali otroci in starši in bi slabo grajen zid pomenil veliko nevarnost. KS Ozeljan-Šmihel je ena redkih krajevnih skupnosti, ki še nima igral, zato je ureditev igral in okolice prvotnega pomena. Prioriteta za igrala je obnova zidu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sanacija zidu bo ohranila zid v izgledu in stilu, kot je sedaj. aktivnosti: Rušenje starega obstoječega zidu, izkop za dostop, izkop temelja v dolžini 18 m. Opažanje temeljev in zidu, zidanje s kamnom, delna dobava dodatnega kamenja, zidanje z obstoječim kamnom iz starega zidu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bi izvajal pod baliniščem ob spodnjem vhodu v grajski vrt Ozeljan, parc. št. 4183/9, k.o. Ozeljan. neposredno na mestu, kjer se bodo urejala otroška igrala.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

februar - april 2021Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 04. 2024


    Izveden