Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do grada)

admin Anonimno oddan predlog  –  08. 12. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Svet KS Dornberk ocenjuje da predlog zagotavlja osnovne pogoje za prevoz s kolesi in peš hoje med vasema kot dopolnitev turistične ponudbe samega kraja in MO Nova Gorica v celoti. Zagotovili pa bi tudi varnost kolesarjem in pohodnikom.

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Že obstoječo pot uporablja vedno več domačinov in tujih gostov, ki se zadržujejo v naših krajih. Menimo, da bi s predlogom bistveno izboljšali varnost in počutje uporabnikov in prispeval k razvoju kolesarskega in pohodniškega turizma, ki je v razcvetu.

S tem bi povezali dve vasi in dva gradova v Tabru in Braniku (castle to castle), kar bi prispevalo še k večjemu obisku turistov. Dolžina proge je cca 5 km in je tako primerna za vse starostne skupine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obstoječo cesto bi opremili s smerokazi, uredili samo pot, ki je na nekaterih mestih neurejena in nevarna (strojno urejanje poti, postavitev krajše ograje), ter zagotovili mesta za počitek - postavitev klopc in primerno orientacijsko tablo. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na obstoječi poti med naseljem Tabor nad Dornberkom in naseljem Pedrovo ter nato do grada Rihemberk.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letih 2021 in 2022, ni potrebno večjih posegov v obstoječo infrastrukturo, zaradi česar ocenjujemo, da bi bilo to mogoče urediti že v letu 2021Vrednost projekta: 20000 €  • Datum objave 03. 04. 2024


    Se izvaja